Vintertidtabell from 19 augusti 2019

Vintertidtabell from 19 augusti 2019

Måndag den 19 augusti 2019 börjar vi trafikera enligt vintertidtabell.

För er som vill planera resandet finns tidtabellen att läsa här:

Vintertidtabell 2019

Ny giltighetstid för vintertidtabell

Vi vill göra våra resenärer uppmärksamma på att giltighetstiden på nuvarande vintertidtabell har förlängts tom 16 juni 2019. Ni som har en tidtabell i tryckt form med giltighetstid tom 31 december kan spara den och använda även efter nyår.

Wifi ombord!

Nu kan vi erbjuda våra resenärer gratis internet på våra bussar! När du kliver ombord letar du upp bussens nätverk med din telefon, surfplatta eller dator. Skriv in lösenordet ”citybuss” för att bli uppkopplad.

Att betala med kontokort på bussen!

Som en extra service erbjuder vi möjlighet att betala med kontokort på tätortstrafikens bussar i Piteå. Se alltid till att gardera dig med kontanter, för minst en enkel resa, så du kommer med bussen. Detta eftersom betalkort har olika förutsättningar och begränsningar! Informera dig mer om betalning/kortbetalning under Pris och Information.

Rekordmånga åker buss i Piteå

Februari har visat sig vara en riktig rekordmånad för tätortstrafiken i Piteå. För tredje året i rad har februari redovisat nytt månadsrekord. För första gången har också antalet resande passerat 50 000-strecket. 52 990 resor lyder det nya månadsrekordet.

– Det känns fantastiskt roligt att så många har upptäckt fördelarna med att åka buss. Trots att resvaneundersökningen visar på att de allra flesta resorna sker med bil, visar rekordet att intresset för att åka buss aldrig varit högre än nu, säger Annika Stenvall trafikingenjör på Teknik- och gatukontoret med ansvar för tätortstrafiken i Piteå.

Rekordet kommer att firas med att alla får åka gratis med tätortstrafikens bussar under fredagen den 23 mars.

– Genom detta hoppas vi att våra resenärer känner vår uppskattning för att de väljer bussen. Vi hoppas också att många av våra icke-resenärer tar chansen och provar på bussen under denna dag och att de förhoppningsvis upptäcker att bussen är något även för dem, fortsätter Stenvall.

En del i ökningen tror Stenvall att de nya helg- och kvällsturerna har. Sedan oktober när de nya turerna gick igång, har drygt 2 000 resor gjorts med dessa.

Ett intressant skifte har också ägt rum, tidigare är det linje 1/11 mellan Framnäs och Skuthamn som alltid har haft det högsta antalet resenärer, men under de fyra senaste månaderna har linje 4/44 som går mellan Hortlax och Munksund gått om och har nu det högsta resandet.

Teknik- och gatukontoret har en förhoppning om att kunna passera 400 000 resor under 2012.

Tätortstrafiken ökar för femte året i rad

Passagerarstatistiken för 2011 visar att antalet resenärer i tätortstrafiken i Piteå ökar för femte året i rad. Jämfört med förra året har antalet resor med tätortstrafiken ökat med 16 069 resor, vilket motsvarar en ökning med 4,4 procent. Totalt under året har det genomförts 378 190 resor, vilket är nytt årsrekord.

– Det är glädjande att vi fortfarande hittar nya resenärer, men vi hoppas så klart att ännu fler upptäcker fördelarna med att åka buss, säger Annika Stenvall trafikingenjör på Teknik- och gatukontoret med ansvar för tätortstrafiken i Piteå.

En vanlig villfarelse är att resenärerna i tätortstrafiken endast består av skolskjutsresenärer, men statistiken visar på att denna grupp endast står för 19 % av resorna. I år visar statistiken dessutom att antalet skolskjutsresenärer på tätortstrafiken minskat och att det är vuxen- och ungdomsresenärerna som står för ökningen.

– Det känns extra roligt när resandet ökar trots att skolskjutsresenärerna minskar. Det visar att våra resenärer faktiskt väljer bussen utan att vara hänvisade till denna och att bussen därmed konkurrerar med bilen på riktigt, fortsätter Stenvall.

En del i ökningen tror Stenvall också att de nya helg- och kvällsturerna har. Sedan oktober när de nya turerna gick igång, har 1175 resor gjorts med dessa. Inför 2012 siktar Teknik- och gatukontoret ännu högre och hoppas kunna passera 400 000 resor under nästa år. Det skulle innebära en ökning av antalet resor med 5,8 %. Sedan 2006 har antalet resor ökat totalt med 26,2 %.

Gratisveckan lockade många på bussarna

Under gratisveckan i oktober gjordes 13 323 resor med tätortstrafiken i Piteå, vilket motsvarar en ökning med 73 % jämfört med liknande period före gratisveckan.

– Det känns jätteroligt att så många tog chansen att åka med våra gratisturer och vi hoppas nu att några av dessa var nya resenärer som nu insett fördelarna med att åka buss, säger Annika Stenvall, ansvarig för tätortstrafiken i Piteå kommun.

Syftet med gratisveckan var att uppmärksamma kommunens utökade kvälls- och lördagsturer till Hortlax, Öjebyn och Djupviken. Resandestatistiken för dessa turer visar på att de verkar vara uppskattade, särskilt lördagsturerna. De utökade turerna tillkom efter ett medborgarförslag från några studenter vid Institutionen för musik och medier och ska pågå som ett försök och utvärderas inom ett år.

Tätortstrafiken utökar på kvällar och helger

Tätortstrafiken utökar sina turer på kvällar och helger från och med den 1 oktober. Nu blir det kvällstrafik på vardagarna även till och från Djupviken och Hortlax. På Djupviken kommer det även att införas lördagstrafik (se den nya turlistan här).

– Det känns fantastiskt roligt att kunna erbjuda våra resenärer ett bättre turutbud på kvällar och helger, något som hittills endast erbjudits mellan Öjebyn och Skuthamn, säger Annika Stenvall, ansvarig för tätortstrafiken i Piteå kommun. Vår förhoppning är också att personer som tidigare inte kunnat åka buss får möjlighet att göra det nu.

Bakgrunden till utökningen är ett medborgarförslag från studenter på Musikhögskolan som efterfrågade bättre resandemöjligheter, något som Kommunfullmäktige nappade på och avsatte pengar för. De utökade turerna ska pågå som ett försök och utvärderas inom ett år.

Den nya trafiken innebär att en ny tidtabell kommer att gälla från och med den 1 oktober. Den tidtabell som finns ute nu och som har giltighetstid till och med den 31 december kommer därmed att ersättas. Annika Stenvall tror dock inte att det kommer att ställa till med så stora problem.

– Förändringarna i den nya tidtabellen är till största delen turer som lagts till på vardagskvällarna, tiderna på dagen är desamma som tidigare. Dock är tiderna på lördagarna justerade så där kan det bli någon miss om man går efter den gamla tidtabellen. Vi hoppas därför att så många som möjligt nås av informationen om tidtabellsändringen, fortsätter Stenvall.

Den nya tidtabellen kommer att finnas tillgänglig på bussarna, busstationen och stadshuset samt på Citybuss hemsida senast en vecka innan trafikstarten.

Trafikmeddelande

Hållplats för Citylinjen vid Österbo, Prästgårdsgatan, kommer vara avstängd tillsvidare med anledning av byggnationer. Vi hänvisar till närmaste alternativa hållplatser.Stäng meddelande