Sommartidtabell from 14 juni 2021

Sommartidtabell from 14 juni 2021

Måndag 14 juni 2021 börjar vi trafikera enligt sommartidtabell.

För er som vill planera resandet finns tidtabellen att läsa här: Sommartidtabell 2021

 

Använd munskydd när du åker buss

Från och med måndag den 1 mars rekommenderar vi starkt våra bussresenärer att använda munskydd, alla tider på dygnet, för alla födda 2004 och tidigare (16 år och äldre).
Detta gäller så länge det finns en utbredd samhällsspridning av Covid-19 i Norrbotten. Grundskoleelever omfattas inte av det.
Det är resenärens ansvar att införskaffa munskydd inför sin nödvändiga resa. Länstrafiken erbjuder dock enligt rekommendation alla resenärer två munskydd (för tur- och returresa) mot uppvisande av giltig biljett. Munskydden är till för de som inte haft möjlighet att ordna ett eget och antalet är begränsat.
Utlämnandet av munskydd sker via Bussgodsombud i länet under ordinarie öppettider.
Vi kommer inte att tillhandahålla munskydd ombord på bussarna och vi kommer inte heller ha möjlighet att kontrollera munskyddsanvändandet. Ansvaret att följa rekommendationen från Folkhälsomyndigheten
ligger på resenären.
Förarna innefattas inte av rekommendationen att bära munskydd då de sitter avskilt från passagerare.


På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad du ska tänka på vid användning av
munskydd. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sa-anvander-du-engangsmunskydd/

Utlämning av munskydd via Bussgods i Piteå
Viktigt är att varje resenär har ett personligt ansvar om att ta med sig munskydd. Men för de som glömt eller inte har möjlighet att införskaffa ett eget munskydd planerar Länstrafiken och Citybuss att erbjuda resenärer att hämta munskydd på utvalda utlämningsställen. I Piteå kommer munskydd att lämnas ut via bussgods på Piteå busstation. Tillgången på munskydd kan dock komma att variera och det är inte garanterat att det finns munskydd att hämta vid varje tillfälle.

– Våra förare kommer inte ha några munskydd till försäljning och inte heller kunna kontrollera att rekommendationen följs. Vi hoppas att våra resenärer fortsätter att ta ansvar och följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten går ut med för att skapa ett tryggt resande för alla som behöver nyttja kollektivtrafiken, säger Mats Aspemo.

Folkhälsomyndighetens rekommendation:
• Om du har möjlighet, undvik att resa med kollektivtrafiken.
• Om du måste resa och är frisk, använd munskydd alla tider på dygnet. Munskyddet bör bäras vid ombordstigning och till dess att du kommer till ditt hem, kontor eller liknande så att du kan slänga munskyddet på ett säkert sätt.
• Använd munskydd om du är född 2004 eller tidigare.
• Rekommendationen är engångsmunskydd CE-märkt klass 1 eller 2. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad du ska tänka på vid användning av munskydd.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sa-anvander-du-engangsmunskydd/

Kontantfria bussar

From 15 juni 2020 införs kontantfria bussar på tätortstrafiken. För att minska smittspridning av Coronaviruset vill vi att våra resenärer köper enkelbiljett via mobilapp samt fyller på sina busskort via ”Webshop”. Det finns även en ”Quickomat” utanför busstationen i Piteå. I den kan du fylla på reskassa eller resor på ditt befintliga busskort samt köpa enkelbiljett som pappersbiljett. Viktigt! Kom alltid ihåg att ange från- och tillresa ”Piteå tätort” där detta efterfrågas när ni fyller på resor via Webshop eller Quickomat.

https://www.pitea.se/press/Aktuellt/Invanare/Trafik-och-gator/kontantfri-betalning-pa-bussarna-i-pitea/

Extra turer till Havsbadet under SM-veckan

Extra turer till Havsbadet under SM-veckan – Åk till Havsbadet med Citybuss

Under SM-veckan, onsdag 27 januari – fredag 29 januari, förlängs följande turer med linje 1/11 till Havsbadet:

 Avgång från Centrum/Knuten                                      Avgång från Havsbadet

* 09:30 * 11:30 * 12:30 * 13:30 * 15:15                           * 10:00 * 12:00 * 13:05 * 14:00 *

* 16:15 * 17:40 * 19:35 * 20:35 * 21:20                          * 15:45 * 16:45 * 18:05 * 20:05 *

Under SM-veckan, lördag 30 januari, körs dessa extra turer till Havsbadet utöver ordinarie trafik på Linje 1/11.

 Avgång från Centrum/Knuten                                      Avgång från Havsbadet

* 16:15 * 17:40 * 19:35 * 20:35 * 21:20                          * 16:45 * 18:05 * 20:05 *

Linjesträckningen följer Gamla Pitsundsvägen. Extra turer lördag 30 januari startar/slutar på Centrum/Knuten. Ordinarie busstaxa gäller för dessa turer.

While composing, the most significant thing to remain in thoughts is that it actually is your whole life which you’re explaining and authoring. If you’re a well-known man within the society and are thinking about essay writing an auto Biography, you ought to be extra cautious in including the reality and info, as many individuals would be studying it. You must produce your principal target for writing.

Some can believe figuring out how exactly to write an autobiography is merely a challenging endeavor. You desire to printing books that may market, promote, sell! Just in case you happen to be composing the autobiography limited to your own report, you can be equally as casual as you want. Understand why you’re composing a book.

Unless you are an professional author or marketer, you might unable to compete with the rest of the job applicants which have a professionally written resume. After all this, you wish to make certain that you simply pass the first time you take the test. So, bearing that in mind you wish to be certain that you do pay attention in class and do all absolutely free homework inquiries and examinations which one can discover. Treat publishing for a company. Quotation or citation is done in order to show the viewers the particular info was required from a distinct source.

Trafikmeddelande

Stark rekommendation om munskydd på buss och tåg, alla tider på dygnet
Från och med måndag den 1 mars rekommenderar vi starkt våra bussresenärer att använda munskydd, alla tider på dygnet, för alla födda 2004 och tidigare (16 år och äldre).
Detta gäller så länge det finns en utbredd samhällsspridning av Covid-19 i Norrbotten. Grundskoleelever omfattas inte av det.
Det är resenärens ansvar att införskaffa munskydd inför sin nödvändiga resa. Länstrafiken erbjuder dock enligt rekommendation alla resenärer två munskydd (för tur- och returresa) mot uppvisande av giltig
biljett. Munskydden är till för de som inte haft möjlighet att ordna ett eget och antalet är begränsat.
Utlämnandet av munskydd sker via Bussgodsombud i länet under ordinarie öppettider. Vi kommer inte att tillhandahålla munskydd ombord på bussarna och vi kommer inte heller ha möjlighet
att kontrollera munskyddsanvändandet. Ansvaret att följa rekommendationen från Folkhälsomyndigheten ligger på resenären.
Förarna innefattas inte av rekommendationen att bära munskydd då de sitter avskilt från passagerare.

Stäng meddelande