Nyheter

Vintertidtabell from 17 augusti 2020

Ny tidtabell från 15 juni. Tidtabellen finns att läsa eller ladda hem som pdf här: Turlista sommar 2015

Den nya tidtabellen för sommaren (15 juni– 23 aug) innebär vissa förändringar i vår linjesträckning.

Kontantfria bussar

From 15 juni 2020 införs kontantfria bussar på tätortstrafiken samtidigt som det åter införs avgifter för bussåkande. För att minska smittspridning av Coronaviruset vill vi att våra resenärer köper enkelbiljett via mobilapp samt fyller på sina busskort via ”Webshop”. Det finns även en ”Quickomat” utanför busstationen i Piteå. I den kan du fylla på reskassa eller resor på […]

Coronaviruset

Fr. o. m. fredag 20 mars vill vi att våra resenärer kliver på och av bussen via den bakre dörren. Området kring chauffören är avstängd och ni behöver inte validera erat busskort eller betala för er resa. Vi vill skydda bussförarna från viruset så vi ska ha en större chans att hålla igång busstrafiken. Vi har även ökat […]

Trafikmeddelande

Viktigt! Se under senaste nyheter angående bussåkande, coronaviruset och kontantfritt from 15 juni.

From måndag 27 april kan vi inte trafikera del av Prästgårdsgatan med Citylinjen - vi hänvisar till närmaste alternativa hållplatser!

From måndag 25 maj kan vi inte trafikera del av Industrigatan vid Annelund - tillfälligt uppsatta hållplatser finns vid Källbogatan 70 och Nygatan 110.

Stäng meddelande