Om Citybuss

Lokaltrafiken i Piteå - Ditt lokala bussföretag!

Piteå Citybuss är en del av Norrbottens Busstrafik AB som i sin tur ingår i Centrala Buss-gruppen. Bolaget ägs av Alviks Trafik AB, Nordbergs Buss & Resetjänst AB och till en mindre del av Centrala Buss i Norrbotten AB.

Tillgänglighet

Piteå Citybuss strävar kontinuerligt efter att hela tiden utveckla trafiken så att bussarna går från de platser resenärerna vill åka och till de slutdestinationer som efterfrågas.

Enkelhet
Vår målsättning är att ingen skall ta ett alternativt transportsätt med anledningen att det verkar för komplicerat att ta bussen.

Säkerhet
Statistiskt sker det väldigt få olyckor där resenärer inne i bussen skadas. Våra professionella förare tillsammans med nya och välutvecklade fordon gör oss till ett trafiksäkert val. Bussarnas bromsar kontrolleras 2 ggr per år, samtliga fordon är utrustade med alkolås och varje sittplats är utrustade med säkerhetsbälten.

Miljö
Inte nog med att fordonen är av främsta teknologin med minskade utsläpp som följd så kan bussen också minimera samhällets totala miljöpåverkan genom att ökat resande leder till minskade transporter med alternativa fordon.

Trafikmeddelande

From måndag 25 maj kan vi inte trafikera del av Industrigatan vid Annelund - tillfälligt uppsatta hållplatser finns vid Källbogatan 70 och Nygatan 110.

Stäng meddelande