• Välkommen till Citybuss
  • Välkommen till Citybuss
  • Välkommen till Citybuss
  • Välkommen till Citybuss

2014-06-24 Med anledning av vägarbeten kan vi inte trafikera del av Furunäsvägen from onsdag…. Läs mer

Extra bussturer till Nolia – sön 3 & 10 augusti!

”TA BUSSEN TILL NOLIA OCH SLIPP PARKERINGSBEKYMMER”
Under söndagarna 3 och 10 augusti kommer vi från Citybuss att trafikera linje 1 och 11 som en lördag. Detta gör vi för att man skall kunna åka buss till Nolia och slippa bekymmer med parkeringar.
Tänk på miljön och åk buss till Nolia!
Förutom de extra turerna på söndag så kör vi Givetvis till Nolia även alla övriga dagar. För tider se www.citybuss.se eller i tidtabellen för linje 1 och 11.

Ny tidtabell från 12 maj

Ny tidtabell från 12 maj. Tidtabellen finns att läsa eller ladda hem som pdf här: Turlista sommar 2014.

Den nya tidtabellen för sommaren (12 maj — 17 aug) innebär vissa förändringar i vår linjesträckning.

- Linje 1/11 går ändå ut till Havsbadet

- Linje 3/33 trafikeras ej under sommaren

- Linje 4/44 avslutas på Sjukhuset och trafikerar inte Pitholm – Furuberget – Munksund

Rivning av p-däcket Löjan

Med anledning av att p-däcket Löjan ska rivas och nybyggnationer sker kommer Prästgårdsgatan till och från vara avstängd för trafik. Detta medför att vi tagit beslutet att från och med måndag 11/11 2013 trafikera med Citylinjen via Sundsgatan och Kyrbrogatan till Prästgårdsgatan. Hållplatser som berörs kommer vara markerade med information. En tillfällig hållplats finns from 11/11 2013 vid korsningen Kyrkbrogatan/Prästgårdsgatan. Vi återkommer till normal linjesträckning för Citylinjen då detta är möjligt.

Registrera ditt busskort

Registrera gärna ditt busskort. Ett registrerat busskort kan spärras och med vår förlustgaranti får du dina innestående resor eller beloppet i Reskassan överförda till ett nytt busskort. Klicka här (öppnas i nytt fönster).