• Välkommen till Citybuss
  • Välkommen till Citybuss
  • Välkommen till Citybuss
  • Välkommen till Citybuss

Trafiken runt bygget av det nya parkeringshuset!

Citylinjen, mot Trädgårdsgatan, går via Sundsgatan/Kyrkbrogatan in på Prästgårdsgatan. Hållplatser som inte trafikeras är markerade med information. En tillfällig hållplats som ersätter hållplatserna ”Apotek” och ”Piteå VC” finns uppsatt i anslutning till korsningen Kyrkbrogatan/Prästgårdsgatan.

Frågor? Ring 0911-91700

Att betala med kontokort på bussen!

Som en extra service erbjuder vi möjlighet att betala med kredit- och kontokort på tätortstrafikens bussar i Piteå. Se alltid till att gardera dig med kontanter, för minst en enkel resa, så du kommer med bussen. Detta eftersom betalkort har olika förutsättningar och begränsningar! Enkelbiljetter betalas endast kontant! Informera dig mer om betalning/kortbetalning under Pris och Information.

Ny priskategori ”Ungdom”

From 20:e augusti 2012 har vi infört en ny priskategori ”Ungdom”  för åldersgruppen 20  tom 25 år som gör det än fömånligare för er att åka buss. Ni som tillhör åldergruppen 7  t om 19 år faller in i priskategorin ”Skolungdom”. Var tydliga med er ålder när ni kliver på och var beredda att legitimera er. Se Pris och information för de aktuella priserna! Välkomna!

Registrera ditt busskort

Registrera gärna ditt busskort. Ett registrerat busskort kan spärras och med vår förlustgaranti får du dina innestående resor eller beloppet i Reskassan överförda till ett nytt busskort. Klicka här (öppnas i nytt fönster).