• Välkommen till Citybuss
  • Välkommen till Citybuss
  • Välkommen till Citybuss
  • Välkommen till Citybuss

2014-06-24 Med anledning av vägarbeten kan vi inte trafikera del av Furunäsvägen from onsdag…. Läs mer

Ny tidtabell från 18 augusti

Från den 18 augusti utökar vi trafiken och börjar med ny tidtabell höst/vinter 2015.

Nytt för denna höst/vinter är att den gäller ändå fram till 14 juni 2015 när skolorna slutar. Detta är en utökning med en månad jämfört med tidigare år.

Ny tidtabell finns att ladda ner här; Turlista vinter 2015

Bygget av nya Parkeringshuset

Med anledning av att p-däcket Löjan ska rivas och nybyggnationer sker kommer Prästgårdsgatan till och från vara avstängd för trafik. Detta medför att vi tagit beslutet att från och med måndag 11/11 2013 trafikera med Citylinjen via Sundsgatan och Kyrbrogatan till Prästgårdsgatan. Hållplatser som berörs kommer vara markerade med information. En tillfällig hållplats finns from 11/11 2013 vid korsningen Kyrkbrogatan/Prästgårdsgatan. Vi återkommer till normal linjesträckning för Citylinjen då detta är möjligt.

From måndag 18 augusti 2014 och en tid fram över är även södergående sida av Sundsgatan, förbi nya P-huset, stängd pga av byggnationer. Hållplats Löjan, vid Pentryt, berörs och hänvisning finns till hållplats Centrum/Knuten och till en tillfällig hållplats uppe på Nygatan, vid kyrkan. Även här återkommer vi till normal linjesträckning så fort vi bara kan.

Att betala med kontokort på bussen!

Det möjligt att betala med kredit- och kontokort på tätortstrafikens bussar i Piteå. Enkelbiljetter betalas kontant from 12 maj 2014. Läs mer under Pris & Information om kortbetalning!

Registrera ditt busskort

Registrera gärna ditt busskort. Ett registrerat busskort kan spärras och med vår förlustgaranti får du dina innestående resor eller beloppet i Reskassan överförda till ett nytt busskort. Klicka här (öppnas i nytt fönster).