Tätortstrafiken ökar för femte året i rad

Tätortstrafiken ökar för femte året i rad

Passagerarstatistiken för 2011 visar att antalet resenärer i tätortstrafiken i Piteå ökar för femte året i rad. Jämfört med förra året har antalet resor med tätortstrafiken ökat med 16 069 resor, vilket motsvarar en ökning med 4,4 procent. Totalt under året har det genomförts 378 190 resor, vilket är nytt årsrekord.

– Det är glädjande att vi fortfarande hittar nya resenärer, men vi hoppas så klart att ännu fler upptäcker fördelarna med att åka buss, säger Annika Stenvall trafikingenjör på Teknik- och gatukontoret med ansvar för tätortstrafiken i Piteå.

En vanlig villfarelse är att resenärerna i tätortstrafiken endast består av skolskjutsresenärer, men statistiken visar på att denna grupp endast står för 19 % av resorna. I år visar statistiken dessutom att antalet skolskjutsresenärer på tätortstrafiken minskat och att det är vuxen- och ungdomsresenärerna som står för ökningen.

– Det känns extra roligt när resandet ökar trots att skolskjutsresenärerna minskar. Det visar att våra resenärer faktiskt väljer bussen utan att vara hänvisade till denna och att bussen därmed konkurrerar med bilen på riktigt, fortsätter Stenvall.

En del i ökningen tror Stenvall också att de nya helg- och kvällsturerna har. Sedan oktober när de nya turerna gick igång, har 1175 resor gjorts med dessa. Inför 2012 siktar Teknik- och gatukontoret ännu högre och hoppas kunna passera 400 000 resor under nästa år. Det skulle innebära en ökning av antalet resor med 5,8 %. Sedan 2006 har antalet resor ökat totalt med 26,2 %.

Trafikmeddelande

Hållplats för Citylinjen vid Österbo, Prästgårdsgatan, kommer vara avstängd tillsvidare med anledning av byggnationer. Vi hänvisar till närmaste alternativa hållplatser.Stäng meddelande