Använd munskydd när du åker buss

Använd munskydd när du åker buss

Från och med måndag den 1 mars rekommenderar vi starkt våra bussresenärer att använda munskydd, alla tider på dygnet, för alla födda 2004 och tidigare (16 år och äldre).
Detta gäller så länge det finns en utbredd samhällsspridning av Covid-19 i Norrbotten. Grundskoleelever omfattas inte av det.
Det är resenärens ansvar att införskaffa munskydd inför sin nödvändiga resa. Länstrafiken erbjuder dock enligt rekommendation alla resenärer två munskydd (för tur- och returresa) mot uppvisande av giltig biljett. Munskydden är till för de som inte haft möjlighet att ordna ett eget och antalet är begränsat.
Utlämnandet av munskydd sker via Bussgodsombud i länet under ordinarie öppettider.
Vi kommer inte att tillhandahålla munskydd ombord på bussarna och vi kommer inte heller ha möjlighet att kontrollera munskyddsanvändandet. Ansvaret att följa rekommendationen från Folkhälsomyndigheten
ligger på resenären.
Förarna innefattas inte av rekommendationen att bära munskydd då de sitter avskilt från passagerare.


På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad du ska tänka på vid användning av
munskydd. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sa-anvander-du-engangsmunskydd/

Utlämning av munskydd via Bussgods i Piteå
Viktigt är att varje resenär har ett personligt ansvar om att ta med sig munskydd. Men för de som glömt eller inte har möjlighet att införskaffa ett eget munskydd planerar Länstrafiken och Citybuss att erbjuda resenärer att hämta munskydd på utvalda utlämningsställen. I Piteå kommer munskydd att lämnas ut via bussgods på Piteå busstation. Tillgången på munskydd kan dock komma att variera och det är inte garanterat att det finns munskydd att hämta vid varje tillfälle.

– Våra förare kommer inte ha några munskydd till försäljning och inte heller kunna kontrollera att rekommendationen följs. Vi hoppas att våra resenärer fortsätter att ta ansvar och följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten går ut med för att skapa ett tryggt resande för alla som behöver nyttja kollektivtrafiken, säger Mats Aspemo.

Folkhälsomyndighetens rekommendation:
• Om du har möjlighet, undvik att resa med kollektivtrafiken.
• Om du måste resa och är frisk, använd munskydd alla tider på dygnet. Munskyddet bör bäras vid ombordstigning och till dess att du kommer till ditt hem, kontor eller liknande så att du kan slänga munskyddet på ett säkert sätt.
• Använd munskydd om du är född 2004 eller tidigare.
• Rekommendationen är engångsmunskydd CE-märkt klass 1 eller 2. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad du ska tänka på vid användning av munskydd.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sa-anvander-du-engangsmunskydd/

Trafikmeddelande

Stark rekommendation om munskydd på buss och tåg, alla tider på dygnet
Från och med måndag den 1 mars rekommenderar vi starkt våra bussresenärer att använda munskydd, alla tider på dygnet, för alla födda 2004 och tidigare (16 år och äldre).
Detta gäller så länge det finns en utbredd samhällsspridning av Covid-19 i Norrbotten. Grundskoleelever omfattas inte av det.
Det är resenärens ansvar att införskaffa munskydd inför sin nödvändiga resa. Länstrafiken erbjuder dock enligt rekommendation alla resenärer två munskydd (för tur- och returresa) mot uppvisande av giltig
biljett. Munskydden är till för de som inte haft möjlighet att ordna ett eget och antalet är begränsat.
Utlämnandet av munskydd sker via Bussgodsombud i länet under ordinarie öppettider. Vi kommer inte att tillhandahålla munskydd ombord på bussarna och vi kommer inte heller ha möjlighet
att kontrollera munskyddsanvändandet. Ansvaret att följa rekommendationen från Folkhälsomyndigheten ligger på resenären.
Förarna innefattas inte av rekommendationen att bära munskydd då de sitter avskilt från passagerare.

Stäng meddelande