Extra turer till Havsbadet under SM-veckan

Extra turer till Havsbadet under SM-veckan

Extra turer till Havsbadet under SM-veckan – Åk till Havsbadet med Citybuss

Under SM-veckan, onsdag 27 januari – fredag 29 januari, förlängs följande turer med linje 1/11 till Havsbadet:

 Avgång från Centrum/Knuten                                      Avgång från Havsbadet

* 09:30 * 11:30 * 12:30 * 13:30 * 15:15                           * 10:00 * 12:00 * 13:05 * 14:00 *

* 16:15 * 17:40 * 19:35 * 20:35 * 21:20                          * 15:45 * 16:45 * 18:05 * 20:05 *

Under SM-veckan, lördag 30 januari, körs dessa extra turer till Havsbadet utöver ordinarie trafik på Linje 1/11.

 Avgång från Centrum/Knuten                                      Avgång från Havsbadet

* 16:15 * 17:40 * 19:35 * 20:35 * 21:20                          * 16:45 * 18:05 * 20:05 *

Linjesträckningen följer Gamla Pitsundsvägen. Extra turer lördag 30 januari startar/slutar på Centrum/Knuten. Ordinarie busstaxa gäller för dessa turer.

While composing, the most significant thing to remain in thoughts is that it actually is your whole life which you’re explaining and authoring. If you’re a well-known man within the society and are thinking about essay writing an auto Biography, you ought to be extra cautious in including the reality and info, as many individuals would be studying it. You must produce your principal target for writing.

Some can believe figuring out how exactly to write an autobiography is merely a challenging endeavor. You desire to printing books that may market, promote, sell! Just in case you happen to be composing the autobiography limited to your own report, you can be equally as casual as you want. Understand why you’re composing a book.

Unless you are an professional author or marketer, you might unable to compete with the rest of the job applicants which have a professionally written resume. After all this, you wish to make certain that you simply pass the first time you take the test. So, bearing that in mind you wish to be certain that you do pay attention in class and do all absolutely free homework inquiries and examinations which one can discover. Treat publishing for a company. Quotation or citation is done in order to show the viewers the particular info was required from a distinct source.

Trafikmeddelande

Stark rekommendation om munskydd på buss och tåg, alla tider på dygnet
Från och med måndag den 1 mars rekommenderar vi starkt våra bussresenärer att använda munskydd, alla tider på dygnet, för alla födda 2004 och tidigare (16 år och äldre).
Detta gäller så länge det finns en utbredd samhällsspridning av Covid-19 i Norrbotten. Grundskoleelever omfattas inte av det.
Det är resenärens ansvar att införskaffa munskydd inför sin nödvändiga resa. Länstrafiken erbjuder dock enligt rekommendation alla resenärer två munskydd (för tur- och returresa) mot uppvisande av giltig
biljett. Munskydden är till för de som inte haft möjlighet att ordna ett eget och antalet är begränsat.
Utlämnandet av munskydd sker via Bussgodsombud i länet under ordinarie öppettider. Vi kommer inte att tillhandahålla munskydd ombord på bussarna och vi kommer inte heller ha möjlighet
att kontrollera munskyddsanvändandet. Ansvaret att följa rekommendationen från Folkhälsomyndigheten ligger på resenären.
Förarna innefattas inte av rekommendationen att bära munskydd då de sitter avskilt från passagerare.

Stäng meddelande