Rekordmånga åker buss i Piteå

Rekordmånga åker buss i Piteå

Februari har visat sig vara en riktig rekordmånad för tätortstrafiken i Piteå. För tredje året i rad har februari redovisat nytt månadsrekord. För första gången har också antalet resande passerat 50 000-strecket. 52 990 resor lyder det nya månadsrekordet.

– Det känns fantastiskt roligt att så många har upptäckt fördelarna med att åka buss. Trots att resvaneundersökningen visar på att de allra flesta resorna sker med bil, visar rekordet att intresset för att åka buss aldrig varit högre än nu, säger Annika Stenvall trafikingenjör på Teknik- och gatukontoret med ansvar för tätortstrafiken i Piteå.

Rekordet kommer att firas med att alla får åka gratis med tätortstrafikens bussar under fredagen den 23 mars.

– Genom detta hoppas vi att våra resenärer känner vår uppskattning för att de väljer bussen. Vi hoppas också att många av våra icke-resenärer tar chansen och provar på bussen under denna dag och att de förhoppningsvis upptäcker att bussen är något även för dem, fortsätter Stenvall.

En del i ökningen tror Stenvall att de nya helg- och kvällsturerna har. Sedan oktober när de nya turerna gick igång, har drygt 2 000 resor gjorts med dessa.

Ett intressant skifte har också ägt rum, tidigare är det linje 1/11 mellan Framnäs och Skuthamn som alltid har haft det högsta antalet resenärer, men under de fyra senaste månaderna har linje 4/44 som går mellan Hortlax och Munksund gått om och har nu det högsta resandet.

Teknik- och gatukontoret har en förhoppning om att kunna passera 400 000 resor under 2012.

Tätortstrafiken ökar för femte året i rad

Passagerarstatistiken för 2011 visar att antalet resenärer i tätortstrafiken i Piteå ökar för femte året i rad. Jämfört med förra året har antalet resor med tätortstrafiken ökat med 16 069 resor, vilket motsvarar en ökning med 4,4 procent. Totalt under året har det genomförts 378 190 resor, vilket är nytt årsrekord.

– Det är glädjande att vi fortfarande hittar nya resenärer, men vi hoppas så klart att ännu fler upptäcker fördelarna med att åka buss, säger Annika Stenvall trafikingenjör på Teknik- och gatukontoret med ansvar för tätortstrafiken i Piteå.

En vanlig villfarelse är att resenärerna i tätortstrafiken endast består av skolskjutsresenärer, men statistiken visar på att denna grupp endast står för 19 % av resorna. I år visar statistiken dessutom att antalet skolskjutsresenärer på tätortstrafiken minskat och att det är vuxen- och ungdomsresenärerna som står för ökningen.

– Det känns extra roligt när resandet ökar trots att skolskjutsresenärerna minskar. Det visar att våra resenärer faktiskt väljer bussen utan att vara hänvisade till denna och att bussen därmed konkurrerar med bilen på riktigt, fortsätter Stenvall.

En del i ökningen tror Stenvall också att de nya helg- och kvällsturerna har. Sedan oktober när de nya turerna gick igång, har 1175 resor gjorts med dessa. Inför 2012 siktar Teknik- och gatukontoret ännu högre och hoppas kunna passera 400 000 resor under nästa år. Det skulle innebära en ökning av antalet resor med 5,8 %. Sedan 2006 har antalet resor ökat totalt med 26,2 %.

Trafikmeddelande

Hållplats för Citylinjen vid Österbo, Prästgårdsgatan, kommer vara avstängd tillsvidare med anledning av byggnationer. Vi hänvisar till närmaste alternativa hållplatser.Stäng meddelande