Gratisveckan lockade många på bussarna

Gratisveckan lockade många på bussarna

Under gratisveckan i oktober gjordes 13 323 resor med tätortstrafiken i Piteå, vilket motsvarar en ökning med 73 % jämfört med liknande period före gratisveckan.

– Det känns jätteroligt att så många tog chansen att åka med våra gratisturer och vi hoppas nu att några av dessa var nya resenärer som nu insett fördelarna med att åka buss, säger Annika Stenvall, ansvarig för tätortstrafiken i Piteå kommun.

Syftet med gratisveckan var att uppmärksamma kommunens utökade kvälls- och lördagsturer till Hortlax, Öjebyn och Djupviken. Resandestatistiken för dessa turer visar på att de verkar vara uppskattade, särskilt lördagsturerna. De utökade turerna tillkom efter ett medborgarförslag från några studenter vid Institutionen för musik och medier och ska pågå som ett försök och utvärderas inom ett år.

Tätortstrafiken utökar på kvällar och helger

Tätortstrafiken utökar sina turer på kvällar och helger från och med den 1 oktober. Nu blir det kvällstrafik på vardagarna även till och från Djupviken och Hortlax. På Djupviken kommer det även att införas lördagstrafik (se den nya turlistan här).

– Det känns fantastiskt roligt att kunna erbjuda våra resenärer ett bättre turutbud på kvällar och helger, något som hittills endast erbjudits mellan Öjebyn och Skuthamn, säger Annika Stenvall, ansvarig för tätortstrafiken i Piteå kommun. Vår förhoppning är också att personer som tidigare inte kunnat åka buss får möjlighet att göra det nu.

Bakgrunden till utökningen är ett medborgarförslag från studenter på Musikhögskolan som efterfrågade bättre resandemöjligheter, något som Kommunfullmäktige nappade på och avsatte pengar för. De utökade turerna ska pågå som ett försök och utvärderas inom ett år.

Den nya trafiken innebär att en ny tidtabell kommer att gälla från och med den 1 oktober. Den tidtabell som finns ute nu och som har giltighetstid till och med den 31 december kommer därmed att ersättas. Annika Stenvall tror dock inte att det kommer att ställa till med så stora problem.

– Förändringarna i den nya tidtabellen är till största delen turer som lagts till på vardagskvällarna, tiderna på dagen är desamma som tidigare. Dock är tiderna på lördagarna justerade så där kan det bli någon miss om man går efter den gamla tidtabellen. Vi hoppas därför att så många som möjligt nås av informationen om tidtabellsändringen, fortsätter Stenvall.

Den nya tidtabellen kommer att finnas tillgänglig på bussarna, busstationen och stadshuset samt på Citybuss hemsida senast en vecka innan trafikstarten.

Trafikmeddelande

Hållplats för Citylinjen vid Österbo, Prästgårdsgatan, kommer vara avstängd tillsvidare med anledning av byggnationer. Vi hänvisar till närmaste alternativa hållplatser.Stäng meddelande