Tätortstrafiken utökar på kvällar och helger

Tätortstrafiken utökar på kvällar och helger

Tätortstrafiken utökar sina turer på kvällar och helger från och med den 1 oktober. Nu blir det kvällstrafik på vardagarna även till och från Djupviken och Hortlax. På Djupviken kommer det även att införas lördagstrafik (se den nya turlistan här).

– Det känns fantastiskt roligt att kunna erbjuda våra resenärer ett bättre turutbud på kvällar och helger, något som hittills endast erbjudits mellan Öjebyn och Skuthamn, säger Annika Stenvall, ansvarig för tätortstrafiken i Piteå kommun. Vår förhoppning är också att personer som tidigare inte kunnat åka buss får möjlighet att göra det nu.

Bakgrunden till utökningen är ett medborgarförslag från studenter på Musikhögskolan som efterfrågade bättre resandemöjligheter, något som Kommunfullmäktige nappade på och avsatte pengar för. De utökade turerna ska pågå som ett försök och utvärderas inom ett år.

Den nya trafiken innebär att en ny tidtabell kommer att gälla från och med den 1 oktober. Den tidtabell som finns ute nu och som har giltighetstid till och med den 31 december kommer därmed att ersättas. Annika Stenvall tror dock inte att det kommer att ställa till med så stora problem.

– Förändringarna i den nya tidtabellen är till största delen turer som lagts till på vardagskvällarna, tiderna på dagen är desamma som tidigare. Dock är tiderna på lördagarna justerade så där kan det bli någon miss om man går efter den gamla tidtabellen. Vi hoppas därför att så många som möjligt nås av informationen om tidtabellsändringen, fortsätter Stenvall.

Den nya tidtabellen kommer att finnas tillgänglig på bussarna, busstationen och stadshuset samt på Citybuss hemsida senast en vecka innan trafikstarten.

Trafikmeddelande

På musikhögskolan pågår ombyggnationer. Det finns tillfälligt uppsatta hållplatser vid korsningen Snickargatan/Bagargatan. Resande med Citylinjen hänvisar vi till närmaste hållplats på Nygatan.

From måndag 28/5 2018 kan vi inte trafikera Strömnäsgatan med linje 1/11 och 4/44. Alla turer går under tiden via sjukhusets entré oavsett vad det står i tidtabell. Vi hänvisar i första hand resande från Strömnäsgatan till hållplats Sjukhuset entré eller alternativt hållplatser efter Ringiusvägen och Durrnäsvägen.

From onsdag 1 mars 2017 är del av Västergatan avstängd. Detta medför att vi inte kan angöra ordinarie hållplats på Centrum/Knuten för "Citylinjen mot Backen". Hållplatsen flyttas därför till Prästgårdsgatan 56, bakom "Shell 7 eleven". "Citylinjen mot Trädgårdsgatan" kan inte trafikera via Prästgårdsgatan, delen mellan Västergatan och Kyrkbrogatan. Det går bra att kliva på vid hållplats Löjan, Sundsgatan, eller den tillfälligt uppsatta hållplatsen på Prästgårdsgatan 13.


Stäng meddelande