Rekordmånga åker buss i Piteå

Rekordmånga åker buss i Piteå

Februari har visat sig vara en riktig rekordmånad för tätortstrafiken i Piteå. För tredje året i rad har februari redovisat nytt månadsrekord. För första gången har också antalet resande passerat 50 000-strecket. 52 990 resor lyder det nya månadsrekordet.

– Det känns fantastiskt roligt att så många har upptäckt fördelarna med att åka buss. Trots att resvaneundersökningen visar på att de allra flesta resorna sker med bil, visar rekordet att intresset för att åka buss aldrig varit högre än nu, säger Annika Stenvall trafikingenjör på Teknik- och gatukontoret med ansvar för tätortstrafiken i Piteå.

Rekordet kommer att firas med att alla får åka gratis med tätortstrafikens bussar under fredagen den 23 mars.

– Genom detta hoppas vi att våra resenärer känner vår uppskattning för att de väljer bussen. Vi hoppas också att många av våra icke-resenärer tar chansen och provar på bussen under denna dag och att de förhoppningsvis upptäcker att bussen är något även för dem, fortsätter Stenvall.

En del i ökningen tror Stenvall att de nya helg- och kvällsturerna har. Sedan oktober när de nya turerna gick igång, har drygt 2 000 resor gjorts med dessa.

Ett intressant skifte har också ägt rum, tidigare är det linje 1/11 mellan Framnäs och Skuthamn som alltid har haft det högsta antalet resenärer, men under de fyra senaste månaderna har linje 4/44 som går mellan Hortlax och Munksund gått om och har nu det högsta resandet.

Teknik- och gatukontoret har en förhoppning om att kunna passera 400 000 resor under 2012.

Trafikmeddelande

På musikhögskolan pågår ombyggnationer. Det finns tillfälligt uppsatta hållplatser vid korsningen Snickargatan/Bagargatan. Resande med Citylinjen hänvisar vi till närmaste hållplats på Nygatan.

From måndag 28/5 2018 kan vi inte trafikera Strömnäsgatan med linje 1/11 och 4/44. Alla turer går under tiden via sjukhusets entré oavsett vad det står i tidtabell. Vi hänvisar i första hand resande från Strömnäsgatan till hållplats Sjukhuset entré eller alternativt hållplatser efter Ringiusvägen och Durrnäsvägen.

From onsdag 1 mars 2017 är del av Västergatan avstängd. Detta medför att vi inte kan angöra ordinarie hållplats på Centrum/Knuten för "Citylinjen mot Backen". Hållplatsen flyttas därför till Prästgårdsgatan 56, bakom "Shell 7 eleven". "Citylinjen mot Trädgårdsgatan" kan inte trafikera via Prästgårdsgatan, delen mellan Västergatan och Kyrkbrogatan. Det går bra att kliva på vid hållplats Löjan, Sundsgatan, eller den tillfälligt uppsatta hållplatsen på Prästgårdsgatan 13.


Stäng meddelande