Om Citybuss

Lokaltrafiken i Piteå - Ditt lokala bussföretag!

Citybuss i Piteå AB, är ett lokalt företag som ingår i Centrala Buss-gruppen. Bolaget ägs av Alviks Trafik AB, Nordbergs Buss & Resetjänst AB och till en mindre del av Centrala Buss i Norrbotten AB. Bolagets huvudsakliga uppgift är att trafikera tätortstrafiken i Piteå.

Tillgänglighet

Citybuss strävar kontinuerligt efter att hela tiden utveckla trafiken så att bussarna går från de platser resenärerna vill åka och till de slutdestinationer som efterfrågas.

Enkelhet
Vår målsättning är att ingen skall ta ett alternativt transportsätt med anledningen att det verkar för komplicerat att ta bussen.

Säkerhet
Statistiskt sker det väldigt få olyckor där resenärer inne i bussen skadas. Våra professionella förare tillsammans med nya och välutvecklade fordon gör att Citybuss är ett trafiksäkert val. Bussarnas bromsar kontrolleras 2 ggr per år, samtliga fordon är utrustade med alkolås och varje sittplats är utrustade med säkerhetsbälten.

Miljö
Inte nog med att fordonen är av främsta teknologin med minskade utsläpp som följd så kan bussen också minimera samhällets totala miljöpåverkan genom att ökat resande leder till minskade transporter med alternativa fordon.

Trafikmeddelande

Nötövägen avstängd vecka 41 och 42 - Ni som brukar kliva på Linje 5 vid korsningen Nötövägen/Lidgatan hänvisas under perioden till hpl Strömnässkolan.

From onsdag 1 mars 2017 är del av Västergatan avstängd. Detta medför att vi inte kan angöra ordinarie hållplats på Centrum/Knuten för "Citylinjen mot Backen". Hållplatsen flyttas därför till Prästgårdsgatan 56, bakom "Shell 7 eleven". "Citylinjen mot Trädgårdsgatan" kan inte trafikera via Prästgårdsgatan, delen mellan Västergatan och Kyrkbrogatan. Det går bra att kliva på vid hållplats Löjan, Sundsgatan, eller den tillfälligt uppsatta hållplatsen på Prästgårdsgatan 13.

Stäng meddelande