Gratisveckan lockade många på bussarna

Gratisveckan lockade många på bussarna

Under gratisveckan i oktober gjordes 13 323 resor med tätortstrafiken i Piteå, vilket motsvarar en ökning med 73 % jämfört med liknande period före gratisveckan.

– Det känns jätteroligt att så många tog chansen att åka med våra gratisturer och vi hoppas nu att några av dessa var nya resenärer som nu insett fördelarna med att åka buss, säger Annika Stenvall, ansvarig för tätortstrafiken i Piteå kommun.

Syftet med gratisveckan var att uppmärksamma kommunens utökade kvälls- och lördagsturer till Hortlax, Öjebyn och Djupviken. Resandestatistiken för dessa turer visar på att de verkar vara uppskattade, särskilt lördagsturerna. De utökade turerna tillkom efter ett medborgarförslag från några studenter vid Institutionen för musik och medier och ska pågå som ett försök och utvärderas inom ett år.

Trafikmeddelande

På musikhögskolan pågår ombyggnationer. Det finns tillfälligt uppsatta hållplatser vid korsningen Snickargatan/Bagargatan. Resande med Citylinjen hänvisar vi till närmaste hållplats på Nygatan.

From måndag 28/5 2018 kan vi inte trafikera Strömnäsgatan med linje 1/11 och 4/44. Alla turer går under tiden via sjukhusets entré oavsett vad det står i tidtabell. Vi hänvisar i första hand resande från Strömnäsgatan till hållplats Sjukhuset entré eller alternativt hållplatser efter Ringiusvägen och Durrnäsvägen.

From onsdag 1 mars 2017 är del av Västergatan avstängd. Detta medför att vi inte kan angöra ordinarie hållplats på Centrum/Knuten för "Citylinjen mot Backen". Hållplatsen flyttas därför till Prästgårdsgatan 56, bakom "Shell 7 eleven". "Citylinjen mot Trädgårdsgatan" kan inte trafikera via Prästgårdsgatan, delen mellan Västergatan och Kyrkbrogatan. Det går bra att kliva på vid hållplats Löjan, Sundsgatan, eller den tillfälligt uppsatta hållplatsen på Prästgårdsgatan 13.


Stäng meddelande