Frågor & svar

Vem är ansvarig för busstrafiken i kommunen?
Samhällsbyggnad Piteå kommun ansvarar för tätortstrafiken i kommunen. Länstrafiken i Norrbotten ansvarar för de lokala busslinjerna på landsbygden och för stomlinjerna inom Norrbottens län.

Jag har glömt mina handskar kvar på bussen. Vad gör jag?
Har du glömt något på bussen ta kontakt med oss via webbsidan eller ring 0911-917 00, vardagar 6.00 – 15.00.

Får jag ha min hund/katt med mig i bussen?
Du får ha din hund/katt med dig i bussen under förutsättning att ingen allergiker finns med. Rådgör med chauffören. Om det finns någon i bussen som är allergisk mot pälsdjur har de företräde mot din hund/katt. Ledarhundar kan inte nekas.

Går det att åka buss om man har rörelsesvårigheter?
Alla tätortsbussar i Piteå är lågentrébussar. Det innebär att de har en låg ingångshöjd och kan även niga. Den bakre ingången på bussarna är dessutom utrustad med en utfällbar ramp vilket gör det lätt för den som sitter i rullstol eller går med rollator att ta sig på och av bussen. Inne i bussarna finns särskilda rullstolsfästen i golvet.

Varför går det så få bussar på sommaren?
Statistiken visar att bussresandet går ner under sommaren. Kommunen har därför satsat på fler turer på vintern då det är fler resenärer.

Hur kan jag få fler bussturer/busshållplats från mitt område till stan?
Du kan ta kontakt med Samhällsbyggnad Piteå kommun 0911-69 60 00 eller skicka in ett medborgarförslag.

Hur bestäms det var bussarna skall gå?
Bussarnas linjesträckning grundar sig på att skapa en så rak och snabb bussförbindelse genom så många bostadsområden och målpunkter som möjligt.

Vem beslutar om linjesträckningar?
Det är Samhällsbyggnadsnämnden som tar beslut om tätortstrafikens linjesträckning.

Varför sätts det inte in fler tätortsbussar på kvällar och helger?
Kommunen är medveten om att behov för flera turer på kvällar och helger finns men i budgeten för tätortstrafiken finns det inte utrymme för utökning av turerna. Om man sätter in flera turer på kvällar och helger måste turer på vardagar dras in. I nuläget bedöms dagens turtäthet tillfredsställa flest resenärers behov.

Går det tätortsbussar på söndagar?
Nej, söndagsturerna drogs in för några år sedan på grund av att kommunen ville satsa på tätare turer på vardagarna istället.

Vem beslutar om när bussarna skall gå?
Det är kommunen i samråd med Citybuss som beslutar om när tätortsbussarna skall gå. På länstrafikens linjer är det Länstrafiken som beslutar.

Var hittar jag busstidtabeller?
Tidtabeller för tätorts- och länstrafiken finns att hämta på bussarna, busstationen och Stadshuset. Du kan även ladda hem tidtabellerna från Länstrafiken i Norrbottens och Citybuss webbplats. Ladda gärna ner appen ”Mobitime” där du på ett enkelt sätt kan hitta tidtabellerna.

Trafikmeddelande

Fredag 15 juni längst tom torsdag 21 juni kan vi inte trafikera via Musikhögskolan. Resande med linje 1/11 hänvisar vi till hållplatser efter Industrigatan. Resande med Citylinjen hänvisar vi till hållplats efter Nygatan.

From måndag 28/5 2018 tills annat meddelas kan vi inte trafikera Strömnäsgatan med linje 1/11 och 4/44 med anledning av ombyggnationer. Alla bussturer kommer att gå via sjukhusets entré oavsett vad det står i tidtabell. Vi hänvisar i första hand resande från Strömnäsgatan till hållplats Sjukhuset entré eller alternativt hållplatser efter Ringiusvägen och Durrnäsvägen.

From onsdag 1 mars 2017 tills annat meddelas är del av Västergatan avstängd för fordonstrafik. Detta medför att vi inte kan angöra ordinarie hållplats på Centrum/Knuten för "Citylinjen mot Backen". Hållplatsen flyttas därför till Prästgårdsgatan 56, bakom "Shell 7 eleven".

Avstängningen påverkar även "Citylinjen mot Trädgårdsgatan". Vi kan inte trafikera Prästgårdsgatan delen mellan Västergatan och Kyrkbrogatan. Det går bra att kliva på vid hållplats Löjan, Sundsgatan, eller den tillfälligt uppsatta hållplatsen på Prästgårdsgatan 13.


Stäng meddelande